Skocz do zawartości
×
×
 • Utwórz nowe...

1 Screen

Opis

Plugin tworzy logi czatu w folderze sourcemod/logs/ChatLogAS o różnych nazwach w zależności od daty "przedrostek_yyyy-mm-dd". Logi są rozróżniane na następujące kategorie:

- Czat - say - Chat
- Czat drużynowy - say_team - Team_Chat
- Czat Vipów - u* Vip_Chat - Wszystkie wiadomości z u* i dodatkowe sprawdzanie przywilejów vipa według "ws_vip" override lub domyślnie ADMFLAG_CUSTOM1.
- Ogólny czat - sm_say - All_Chat
- Czat admina - [email protected]/sm_chat - Admin_Chat - Wszystkie wiadomości pisane na tzw. [email protected]
- Wiadomość środkowa - sm_csay - Center_Chat
- Wiadomość narożna - sm_tsay - Corner_Chat
- Wiadomość w panelu - sm_msay - Panel_Chat
- Wiadomość w oknie informacyjnym - sm_hsay - Hint_Chat
- Wiadomość prywatna - sm_psay - Private_Chat

Dodatkowo jeżeli wiadomość została wysłana z konsoli, a nie przez gracza, to zostaje to odpowiednio oznaczone.


Co nowego w wersji 0.3   Zobacz historię zmian

Wydany

Brak zmian dla tej wersji


Konfiguracja

Spoiler
#include <sourcemod>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

#define SIZE_TAGTYPE  16
#define LOG_DIR_PATH  "logs/ChatLogAS"
#define LOG_PREFIX   "av_say"
#define VIP_OVERRIDE  "ws_vip"


enum struct SayType {
  char say[SIZE_TAGTYPE];
  char say_team[SIZE_TAGTYPE];
  char say_vip[SIZE_TAGTYPE];
  char sm_say[SIZE_TAGTYPE];
  char sm_chat[SIZE_TAGTYPE];
  char sm_csay[SIZE_TAGTYPE];
  char sm_tsay[SIZE_TAGTYPE];
  char sm_msay[SIZE_TAGTYPE];
  char sm_hsay[SIZE_TAGTYPE];
  char sm_psay[SIZE_TAGTYPE];
}

SayType TagType;

char filelog_basic[PLATFORM_MAX_PATH];
char filelog[PLATFORM_MAX_PATH];

public Plugin myinfo = {
  name = "[CS:GO] AS Chat Log",
  author = "Avgariat",
  description = "Chat Logger",
  version = "0.3",
  url = "https://arenaskilla.pl"
};

public void OnPluginStart() {
  LoadTranslations("common.phrases.txt");
  
  AddCommandListener(CommandsHook_sm, "sm_say");
  AddCommandListener(CommandsHook_sm, "sm_chat");
  AddCommandListener(CommandsHook_sm, "sm_csay");
  AddCommandListener(CommandsHook_sm, "sm_tsay");
  AddCommandListener(CommandsHook_sm, "sm_msay");
  AddCommandListener(CommandsHook_sm, "sm_hsay");
  AddCommandListener(CommandsHook_sm, "sm_psay");
  
  FormatEx(TagType.say, sizeof(TagType.say), "Chat    ");
  FormatEx(TagType.say_team, sizeof(TagType.say_team), "Team_Chat  ");
  FormatEx(TagType.say_vip, sizeof(TagType.say_vip), "Vip_Chat  ");
  FormatEx(TagType.sm_say, sizeof(TagType.sm_say), "All_Chat  ");
  FormatEx(TagType.sm_chat, sizeof(TagType.sm_chat), "Admin_Chat ");
  FormatEx(TagType.sm_csay, sizeof(TagType.sm_csay), "Center_Chat ");
  FormatEx(TagType.sm_tsay, sizeof(TagType.sm_tsay), "Corner_Chat ");
  FormatEx(TagType.sm_msay, sizeof(TagType.sm_msay), "Panel_Chat ");
  FormatEx(TagType.sm_hsay, sizeof(TagType.sm_hsay), "Hint_Chat  ");
  FormatEx(TagType.sm_psay, sizeof(TagType.sm_psay), "Private_Chat");
  
  setLogPath();
  CreateTimer(60.0, TimerDataChecker, _, TIMER_REPEAT);
}

public void SaveLogMessage(int client, const char[] type, const char[] message) {
  if (client < 1) {
    LogToFileEx(filelog, "%s | (STEAM_0:0:000000000)CONSOLE: %s", type, message);
    return;
  }
  
  if (!IsValidClient(client)) return;
  
  char authId[64];
  GetClientAuthId(client, AuthId_Steam2, authId, sizeof(authId));

  if (strlen(authId) < 19) Format(authId, sizeof(authId), "(%s) ", authId);
  else Format(authId, sizeof(authId), "(%s)", authId);

  LogToFileEx(filelog, "%s | %s%N: %s", type, authId, client, message);
}

public Action OnClientSayCommand(int client, const char[] command, const char[] sArgs) {
  int startpos = 0;
  char type[SIZE_TAGTYPE];

  //char type[64] = "Chat    ";
  strcopy(type, sizeof(type), TagType.say);

  if (sArgs[startpos] != '@') {
    if (!StrEqual("say_team", command) || sArgs[startpos] != '*') {
      SaveLogMessage(client, type, sArgs);
      return Plugin_Continue;
    }
    else if (!CheckCommandAccess(client, VIP_OVERRIDE, ADMFLAG_CUSTOM1)) {
      SaveLogMessage(client, type, sArgs);
      return Plugin_Continue;
    }
    else {
      startpos++;

      //type = "Vip_Chat  ";
      strcopy(type, sizeof(type), TagType.say_vip);

      SaveLogMessage(client, type, sArgs[startpos]);
      return Plugin_Continue;
    }
  }

  startpos++;
  
  if (StrEqual("say", command)) {
    // sm_say @
    if (sArgs[startpos] != '@') {
      if (!CheckCommandAccess(client, "sm_say", ADMFLAG_CHAT)) {
        SaveLogMessage(client, type, sArgs);
        return Plugin_Continue;
      }
      
      //type = "All_Chat  ";
      strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_say);

      SaveLogMessage(client, type, sArgs[startpos]);
      return Plugin_Continue;
    }

    startpos++;
    
    // sm_psay @@
    if (sArgs[startpos] != '@') {
      if (!CheckCommandAccess(client, "sm_psay", ADMFLAG_CHAT)) {
        SaveLogMessage(client, type, sArgs);
        return Plugin_Continue;
      }
      
      char arg[64];
      int len = BreakString(sArgs[startpos], arg, sizeof(arg));
      int target = FindTarget(client, arg, true, false);
      
      if (target == -1 || len == -1) {
        SaveLogMessage(client, type, sArgs);
        return Plugin_Continue;
      }
      
      char AlteredMessage[256];
      Format(AlteredMessage, sizeof(AlteredMessage), "(To %N) %s", target, sArgs[startpos+len]);

      //type = "Private_Chat";
      strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_psay);
      
      SaveLogMessage(client, type, AlteredMessage);
      return Plugin_Continue;
    }
    startpos++;
    
    //sm_csay @@@
    if (!CheckCommandAccess(client, "sm_csay", ADMFLAG_CHAT)) {
      SaveLogMessage(client, type, sArgs);
      return Plugin_Continue;
    }
    
    //type = "Center_Chat ";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_csay);

    SaveLogMessage(client, type, sArgs[startpos]);
    return Plugin_Continue;
  }
  else if (StrEqual("say_team", command)) {
    //sm_chat [email protected], say_team @
    if (!CheckCommandAccess(client, "sm_chat", ADMFLAG_CHAT)) {
      //type = "Team_Chat  ";
      strcopy(type, sizeof(type), TagType.say_team);

      SaveLogMessage(client, type, sArgs);
      return Plugin_Continue;
    }
    
    //type = "Admin_Chat ";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_chat);

    SaveLogMessage(client, type, sArgs[startpos]);
    return Plugin_Continue;
  }
  
  return Plugin_Continue;
}

public Action CommandsHook_sm(int client, const char[] command, int args) {
  char message[256];
  GetCmdArgString(message, sizeof(message));
  //char type[64];
  char type[SIZE_TAGTYPE];
  
  if (StrEqual("sm_say", command)) {
    //type = "All_Chat  ";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_say);
  }
  else if (StrEqual("sm_chat", command)) {
    //type = "Admin_Chat ";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_chat);
  }
  else if (StrEqual("sm_csay", command)) {
    //type = "Center_Chat ";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_csay);
  }
  else if (StrEqual("sm_tsay", command)) {
    //type = "Corner_Chat ";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_tsay);
  }
  else if (StrEqual("sm_msay", command)) {
    //type = "Panel_Chat ";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_msay);
  }
  else if (StrEqual("sm_hsay", command)) {
    //type = "Hint_Chat  ";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_hsay);
  }
  else if (StrEqual("sm_psay", command)) {
    //type = "Private_Chat";
    strcopy(type, sizeof(type), TagType.sm_psay);
  }
  else return;

  SaveLogMessage(client, type, message);
}

public Action TimerDataChecker(Handle timer) {
  setLogDateSuffix();
}

void setLogDateSuffix() {
  char date[16];
  FormatTime(date, sizeof(date), "%Y-%m-%d", GetTime());
  Format(filelog, sizeof(filelog), "%s/%s_%s.log", filelog_basic, LOG_PREFIX, date);

  if (!FileExists(filelog)) {
    LogToFileEx(
      filelog,
      "\n///* This file has been generated by \"[CS:GO] AS Chat Log\" plugin \
      which has been created for game servers of ArenaSkilla.pl. *///\n///* \
      Author: Avgariat *///\n"
    );
  }
}

void setLogPath() {
  BuildPath(Path_SM, filelog_basic, sizeof(filelog_basic), LOG_DIR_PATH);

  CreateDirectory(filelog_basic, 488);
  if (!DirExists(filelog_basic)) {
    SetFailState("Failed to create directory at %s - Please, create it manually.", filelog_basic);
  }

  setLogDateSuffix();
}

stock bool IsValidClient(int client, bool isAlive = false) {
  if (client < 1 || client > MaxClients) return false;
  if (!IsClientInGame(client) || IsFakeClient(client)) return false;
  if (isAlive && !IsPlayerAlive(client)) return false;
  return true;
}

 

 


Instalacja

Instalacja Standardowa.

 • Kufel piwa 2

Opinie użytkowników

Utwórz konto lub zaloguj się aby dodać opinię

Musisz być użytkownikiem aby dodać opinię

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Nie ma więcej opinii do wyświetlenia.